Posts

Ba Tung ban ZombiesMột thời gian dài không xuất hiện, Ba Tung trên bản game cực vui: Ba Tung bắn Zombies. Ba Tung cần phải xây dựng nhiều công trình để phòng ngự trước các đợt tấn công của Zombies. Cô được trang bay nhiều vũ khí hiện đại để cản bước tiến của các thây ma.

Ba Tung ban Zombies
Ba Tung ban Zombies
Developer: ClsGame Studio
Price: To be announced
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
 • Ba Tung ban Zombies Screenshot
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *