Marble Shooter: Zumba Classic MOD APK
 • Version: 1.0.0

 • APK MOD INFO
  Name of Game: Marble Shooter: Zumba Classic

 • Version: 1.0.0
 • Game description:

  New  Cách chơi
  1. Bắn súng để ghép ba quả bóng màu trở lên.
  2. Chạm vào máy phát có thể hoán đổi bóng hiện tại và bóng tiếp theo.
  3. Điểm tăng Combo và Chuỗi.
  4. Nhiều bóng hơn, điểm số cao hơn;

  Screenshots:
  #1. Marble Shooter: Zumba Classic (Android) By: mego.vn
  #2. Marble Shooter: Zumba Classic (Android) By: mego.vn
  #3. Marble Shooter: Zumba Classic (Android) By: mego.vn

  Name of Cheat/Mod/Hack (credits: wendgames):
  -coming soon

  Marble Shooter: Zumba Classic MOD APK

 • Version: 1.0.0
 • Manual Steps:
  1. Install MOD

  Download Now  Leave a Reply

  Your email address will not be published.